תפריט נגישות

חברה ורווחה

מראשית דרכה מרכזת קרן שוסטרמן ישראל מאמצים רבים בתחום הרווחה בישראל, במטרה לחזק את מדינת ישראל ולטפח את חוסנה. הקרן תורמת לארגונים ולמיזמים המסייעים לאוכלוסיות הפגיעות ביותר בחברה, ומפתחת לצורך כך, לצד שותפים נוספים, אסטרטגיה לליווי עמוק ומהלכים מערכתיים ורחבי היקף.

מניעת הזנחה והתעללות בילדים

זה שנים פועלת הקרן בשדה ההגנה על ילדים, כדי להתמודד עם התופעה הנרחבת של הזנחה והתעללות, למנוע אותה ולסייע לילדים שנפגעו. מחקרים בתחום מעידים כי בין 10–20 אחוז מהילדים בישראל, בכל קבוצות האוכלוסייה, נחשפים להתעללות או הזנחה או סובלים מהן, אך שיעור המקרים המדווחים נמוך במידה ניכרת – רק שלושה אחוז. ההשפעה של התעללות והזנחה על הילדים באה לידי ביטוי, בין השאר, בתסמונת פוסט טראומה, דיכאון, חרדה, קשיי תפקוד ופגיעה בתפקודים קוגניטיביים. הקרן תומכת בארגונים ובפרויקטים העוסקים באיתור ילדים ובטיפול בהם, ומתמקדת בקידום מניעה ובהתערבות מוקדמת.

בין היתר הקימה הקרן את מכון חרוב, גוף מוביל במחקר ובהכשרה בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, והיא ממשיכה ללוות אותו. בנוסף, הקימה הקרן את בתי לין, מרכזי הגנה לילדים נפגעי התעללות, והיא תומכת בעמותת "אפשר" המפעילה את המרכזים ופועלת עם עמותות נוספות בתחום. הקרן אף פועלת, יחד עם קרן רש"י ומשרד הרווחה, לטיוב הטיפול בילדים נפגעי אלימות דרך פיתוח מענה מותאם וכולל לסוג הפגיעה. בתחום המניעה הקרן תומכת, לצד שותפים ובתיאום בין גופים וארגונים בתחום, בפיתוח כלים מבוססי נתונים לחיזוי ולאיתור מקרים של התעללות והזנחה, לטובת מניעה ושכלול ההתערבויות בשלבים מוקדמים של אלימות והזנחה.

פעילות יצירה לילדים
פעילות להגברת מודעות להעצמת נשים

מגדר

הקרן תומכת בארגונים הפועלים למען שוויון מגדרי, ומתמקדת בשלושה ערוצים: ביטחון, זכויות ומנהיגות. בין היתר, הקרן תומכת בארגונים העוסקים במניעה ובאיתור של אלימות נגד נשים, וכן בטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ובנשים נפגעות תקיפה מינית. פעילותנו בתחום מבוססת על התפיסה שהיעדר שוויון בין גברים ונשים מאפשר את השכיחות של אלימות כלפי נשים ותופעות רבות נוספות שיש למגר. הקרן תומכת בפעילות להבטחת שוויון זכויות לנשים, להטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי מדיניות ולקידום הנהגה נשית, מתוך אמונה שנשים צריכות להיות שותפות מלאות בקבלת ההחלטות במדינה, לטובת ביטחונה הלאומי ושגשוגה של ישראל.

פעילות נוספת בתחום חברה ורווחה בישראל

פרויקט נח"ל (נדל"ן חברתי לישראל)

במסגרת הפעילות למען נשים בסיכון, ובפרט נשים במעגל הזנות, יזמה הקרן, עם שותפים נוספים, את הקמת פרויקט נח"ל – נדל"ן חברתי לישראל. נח"ל היא חברה לתועלת הציבור המשמשת כפיילוט למימוש פתרונות דיור ושיקום לאנשים בקצה רצף הסיכון. התוכנית מספקת לנשים במעגל הזנות דיור יציב למשך חמש שנים ומציעה תהליך טיפולי־שיקומי מקיף, היות שהוכח שהיעדר דיור הוא מכשול מרכזי בתהליכי שיקום של אוכלוסיות בסיכון ובניסיון ההסתגלות לחיים נורמטיביים. אחת המטרות המרכזיות של נח"ל היא לבחון את מודל התוכנית ולהוכיח את היתכנותה, במטרה למשוך משקיעים ולהרחיב את התוכנית לאוכלוסיות נוספות בסיכון. בפיילוט שותפים משרד הרווחה, משרד הבינוי והשיכון, עיריית תל־אביב־יפו, קרנות פילנתרופיות, חברת JTLV והארגונים החברתיים "עלם" ו"חכמת נשים".

קהילת הלהט"ב

הקרן מאמינה בשוויון בין כל בני האדם ובהכלה של כל בני האדם. הקרן תומכת בארגונים המקדמים שוויון לבני הקהילה הגאה מכל המגזרים בחברה הישראלית, במרכז הארץ ובפריפריה, ופועלים ברמת הפרט והקהילה. בנוסף, היא מלווה מיזמים המעודדים הכלה, שייכות וקבלה.

אתר זה עושה שימוש בעוגיות (Cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלכם. הגלישה באתר וסגירת חלון זה מהווה את הסכמתכם לשימוש בעוגיות. למידע נוסף וניהול העוגיות אנא עיינו במדיניות ה-Cookies שלנו.